Studia I i II stopnia

Studia I-go stopnia (licencjackie) Studia I-go Stopnia (magisterskie)

Studia doktoranckie

Studia III-go stopnia (doktoranckie) NAUKI O POLITYCE, FILOZOFII I SOCJOLOGII,

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe realizowane są przez instytuty Wydziału Nauk Społecznych

de

Wydział Nauk Społecznych

Dyplomacja Europejska

Dyplomacja europejska to studia o międzynarodowym charakterze, realizowane we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizującym się w tematyce współczesnej polityki europejskiej oraz w problematyce polsko-niemieckiej. Podczas tych studiów poznasz zagadnienia z różnych dziedzin, od elementów prawa, poprzez nauki polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturalne. Zdobędziesz także wysokie kompetencje językowe. Nauczysz się zasad dyplomacji, reguł protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre'u, otwartości w kontaktach z ludźmi. Dowiesz się, jak współpracować z przedstawicielami innych kultur i jak funkcjonować na międzynarodowym rynku pracy.

 

fil

Instytut Filozofii

Filozofia

Filozofia to kierunek który nauczy Cię stawiania pytań i formułowania odpowiedzi, logicznego i ścisłego myślenia, określania własnego stanowiska, racjonalnej argumentacji, krytycznej analizy rzeczywistości.

Podczas studiów poznasz zagadnienia historii filozofii, logiki i etyki. Nabędziesz umiejętności praktycznego rozumienia i interpretacji tekstów – nie tylko filozoficznych. Poznasz specyfikę filozofii i jej miejsce w kulturze oraz jej odrębność od nauki, religii, sztuki i potocznego myślenia.

Pomimo tego, że studia filozoficzne nie przygotowują do pracy w konkretnym zawodzie, to zestaw cech i kompetencji, jakie będziesz posiadać po studiach, umożliwi Ci swobodne poruszanie się na rynku pracy. Umiejętność krytycznego myślenia, analizowania faktów, rozwiązywania problemów i wyciągania właściwych wniosków pozwoli Ci podjąć pracę praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki.

myślenie

Instytut Politologii

Politologia, Polityka Publiczna

Polityka publiczna to kierunek studiów bardzo popularny w Europie Zachodniej oraz USA i stamtąd zaczerpnęliśmy wzorce, w oparciu, o które stworzyliśmy program, który realizujemy, jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce. Studia te są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, ale także technicznych, ponieważ we współczesnym świecie, pracując w różnych firmach i organizacjach, wchodzimy w różnorodne relacje z instytucjami publicznymi.

Politologia to nie jest kierunek tylko dla przyszłych polityków. To także kierunek dla świadomych obywateli, którzy chcą wiedzieć jakie są mechanizmy władzy, jak władzę zdobywać, ale też – jak ją obalać. Politologa interesuje wszystko, co ma związek z władzą polityczną, państwem i aktywnością społeczną. Nasi studenci poznają, zatem nie tylko zasady funkcjonowania parlamentu, rządu czy partii politycznych, ale zdobywają też wiedzę z zakresu socjologii, psychologii społecznej, ekonomii, geografii, religii czy mediów.

 

is

Instytut Socjologii

Socjologia, Praca socjalna, Socjologia grup dyspozycyjnych, Socjologia ekonomiczna

Socjologia jest kierunkiem studiów pomagającym zrozumieć społeczeństwo, jego strukturę, zachodzące procesy, zasady funkcjonowania i przemiany. W trakcie studiów magisterskich student nabywa kompetencje do samodzielnej realizacji badań społecznych. 

Praca socjalna to kierunek studiów uprawniający do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, a adresowany do wszystkich, którzy chcą się nauczyć jak świadomie i kompetentnie pomagać osobom i społecznościom znajdującym się w trudnej sytuacji. 

Socjologia grup dyspozycyjnych kierunek ten powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie krajowego jak i zagranicznego rynku pracy na fachowców w zakresie bezpieczeństwa. 

Socjologia ekonomiczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, dzięki któremu student zdobywa wiedzę o zależnościach pomiędzy kulturą i strukturą społeczną a rozwojem gospodarczym społeczeństwa.

 

ism

Instytut Studiów Międzynarodowych

Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe.

Stosunki międzynarodowe oferują Ci interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i politycznych. Podczas studiów poznasz i zrozumiesz mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej.

Dzięki studiom na kierunku bezpieczeństwo narodowe zapoznasz się z pojęciem bezpieczeństwa narodowego zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego w kontekście szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych.

 

 

Europe orthographic Caucasus Urals boundary.svg

Katedra Studiów Europejskich

Europeistyka

Interesujesz się wszelkimi aspektami życia politycznego i społecznego Europy, tak Unii Europejskiej jak i państw będących poza jej strefą, procesami integracyjnymi w obrębie UE? Weź udział w rekrutacji na europeistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Program tego kierunku oferuje interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu politologii, socjologii, ekonomii oraz stosunków międzynarodowych. Na studiach poznasz społeczno-polityczne uwarunkowania procesów integracyjnych w Europie oraz prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej. Zdobędziesz również wiedzę na temat europejskiej tradycji historii i kultury. Będziesz potrafił analizować zagadnienia społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością UE oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne na europejskim i polskim rynku pracy. Program studiów przewiduje przedmioty podstawowe: społeczeństwo i kultura Europy, ekonomia, nauka o polityce, prawo europejskie, przedmioty kierunkowe: historia społeczna Europy, systemy polityczne państw europejskich, integracja gospodarcza w Europie, instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, polityki wspólnotowe. Do przedmiotów pomocniczych realizowanych na studiach należą: filozofia, statystyka i demografia, geografia polityczna i gospodarcza Europy, gospodarka światowa, system polityczny RP, historia myśli politycznej, partie i systemy problematyka narodowościowa w Europie.

dr

Wydział Nauk Społecznych

NAUKI O POLITYCE, FILOZOFII I SOCJOLOGII

Stacjonarne i niestacjonarne więcj w zakładce studia doktoranckie.

 

dr

Wydział Nauk Społecznych

Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe:

Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych, Bezpieczeństwo Energetyczne, Europejskie Bezpieczeństwo Gospodarcze, Filozoficzne, Kwalifikacyjne Filozoficzno-Etyczne, Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, Komunikacji Marketingowej, Komunikowania i Kreowania Wizerunku Publicznego, Kwalifikacyjne Wiedzy o Społeczeństwie, Lobbingu i Strategicznego Planowania Społecznego, Międzykulturowość w Zarządzaniu, Wschodnie, Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Społecznym, Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej

 

O nas

Wydział należy do największych i najbardziej popularnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Studenci WNS stanowią liczną grupę wśród studentów uczelni, którzy za swoje osiągnięcia w nauce otrzymują stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2008/2009 aż 25 studentów wydziału zostało uhonorowanych takim wyróżnieniem. Świadczy to o wysokim poziomie kształcenia, a także o zaangażowaniu i pasji studentów wydziału.

Połącz się z nami:

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Usuwanie ciasteczek privacy policy.

  Akceptujesz ciasteczka na stronie.
EU Cookie Directive Module Information